โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ ตามมาตรา 35 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานกับสถานประกอบการ โดยมหาวิทยาล

3 มีนาคม 2557 @ ไปร่วมประชุมให้ข้อมูลกับทางผู้บริหารของ Central Retail Corporation ในการจัดสถานที่ หน่วยงานในการฝึกงานของคนพิการ

สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน วันนี้เป็นอีกขั้นตอนสำคัญที่เราขอนัดพูดคุย ปรึกษา กับทางผู้บริหารของ Central Retail Corporation ในการให้ข้อมูลของคนพิการอีก 15 คนสุดท้าย ที่ยังไม่ได้สรุปว่าควรจะไปฝึกงานในหน่วยงานใดของเซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น หลังคนพิการในโครงการฯ ผ่านการฝึกอบรมแล้ว 4 เดือน และจะเริ่มฝึกงานในวันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2557 นี้ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการจัดการสถานที่ฝึกงานให้กับ 2 กลุ่มเรียบร้อยแล้ว คือ กลุ่มตำแหน่งช่างซ่อมอิเลคทรอนิคส์ไฟฟ้า และกลุ่มตำแหน่งพนักงานออนไลน์

ผมกับคุณไพบูลย์แดงประสิทธิ์ ได้เข้าพบคุณเรืองเวช วิทวัสการเวช (ผช.กรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) และคุณหนึ่ง (เลขาคุณเรืองเวช) เพื่อให้ข้อมูลคนพิการสำหรับตำแหน่งงานธุรการ-บัญชี จำนวน 10 คน และกลุ่มพิการทางการเห็น 5 คน โดยทำเป็นวีดีโอสัมภาษณ์ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ กับโปรแกรมพื้นฐานต่างๆ ควบคู่กับโปรแกรมอ่านเสียง รวมทั้งนำเสนอทางออกการฝึกงานออนไลน์ในโครงการที่ผมดูแลอยู่ ซึ่งทั้งหมดต้องรอการสรุปภายในวันพรุ่งนี้อีกครั้งครับ

ผม (เสื้อสีส้ม) กับคุณไพบูลย์ (เสื้อลาย)
กำลังชี้แจงถึงความพิการของแต่ละคน


ผมกำลังเปิดวีดีโอการใช้คอมพิวเตอร์ของคนพิการทางสายตา
ให้กับคุณเรืองเวช (เสื้อขาว-ขวามือ)

น้องๆ คนพิการใกล้ฝึกงานแล้ว อีกขั้นตอนหนึ่ง คือ นัดเยี่ยม+สำรวจสถานที่ฝึกงานของคนพิการ เพื่อเก็บข้อมูลก่อนการปรับสภาพแวดล้อม และมีหน้าที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมหากต้องมีการปรับสภาพแวดล้อม ผมคงจะทราบตารางการเข้าเยี่ยม+สำรวจในวันสองวันนี้ครับ