โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ ตามมาตรา 35 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานกับสถานประกอบการ โดยมหาวิทยาล

26 กุมภาพันธ์ 2557 @ ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาหลักสูตร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ไปเยี่ยมชมการเรียนการสอนโครงการฯ ที่พระจอมเกล้าลาดกระบัง

สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับผมแล้วโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการของ Central Retail ที่พระจอมเกล้าลาดกระบัง เป็นแทบทุกอย่างในชีวิตของผมในช่วงชีวิตหนึ่งของผม ทั้งเป็นงานที่กำลังจะเป็นทางออกให้กับผู้ประกอบการ ทั้งโอกาสในการทำงานให้กับคนพิการ และการทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโทของผม มากกว่านั้นผมยังได้พบกับผู้คนมากมาย เพื่อนใหม่ๆ ผู้ใหญ่ใจดี ซึ่งรวมถึงวันนี้ที่ผู้ใหญ่ของฝ่ายพัฒนาหลักสูตร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานมาเยี่ยมชมโครงการฯ ที่พระจอมเกล้าลาดกระบัง

คุณชมพร (หัวหน้าฝ่าย) คุณทรงพล (อาจารย์พัฒนาหลักสูตร) และเจ้าหน้าที่อาวุโสในฝ่าย มาเยี่ยมชมหลังจากที่ทางเราได้มีการพูดคุยถึงหลักสูตรต่างๆ ที่มีหลายบริษัทยื่นเรื่องขออนุมัติโครงการไปเมื่อต้นปี 2557 ทางเราจึงทำหนังสือเชิญทางฝ่ายพัฒนาหลักสูตรมาเยี่ยมชมโครงการ ผ่านคุณทรงพล พวกเราทีมงานดีใจและตื่นเต้น เพราะที่ผ่านมาจะมีหลากหลายแห่งมาเยี่ยม แต่ครั้งนี้เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง

เริ่มจากทางเรานำเสนอสไลด์งานวิจัยของผมที่ทำควบคู่กับการดำเนินโครงการ แต่พูดในประเด็นของตัวโครงการเป็นหลัก ข้ามสไลด์เนื้อหาเชิงวิชาการ และมีภาพตัวอย่างกระบวนการในช่วงท้าย ส่วนอีกสไลด์จะเป็นรวมภาพความคืบหน้าโครงการ โดยพี่ไพบูลย์
จากที่สอบถามทางฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ชอบโครงการที่มีความตั้งใจจริงในการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เพื่อการพัฒนาไปสู่การเข้าทำงานในสถานประกอบการ ชอบการพาคนพิการไปมีประสบการณ์นอกสถานที่ จากนั้นช่วงที่สอง จึงพาทุกท่านไปเยี่ยมชมการสอนภาษาอังกฤษ กับอาจารย์ไมเคิล ที่กำลังสอนอยู่ มีการสาธิตการพูดคุยภาษาอังกฤษให้ทั้ง 3 ท่านได้เห็นศักยภาพ ด้วยครับคุณชมพร และคณะฯ มีการแนะนำ และโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษกับน้องๆ คนพิการเป็นอีกวันที่ส่วนตัวผมมีความรู้สึกดีๆ กับโครงการที่พวกเราได้ร่วมกันบริหาร และได้รับโอกาสจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะจากทาง Central Retail ครับ